FORMETRIC 4D

FORMETRIC 4D je zariadenie na diagnostiku pohybového aparátu a chrbtice, ktoré je výsledkom 20-ročného vývoja expertov popredných nemeckých univerzít.

Jedná sa o unikátnu technológiu pre diagnostiku pohybového aparátu bez RTG a magnetického žiarenia s maximálnou objektivizáciou a reprodukovateľnosťou nameraných výsledkov.

FORMETRIC 4D dokáže rýchlo, bezbolestne a bez vedlajších nežiadúcich účinkov na zdravie diagnostikovať tvar chrbtice, stav pohybového aparátu a zobraziť odchýlky pri držaní tela.

Diagnostikuje chrbticu, pohybový aparát a držanie tela v statickom postavení a v dynamike počas chôdze na pohyblivom páse.

4Dmotion_rotation_1000px

Čo získate diagnostikou na FORMETRIC 4D ?

Na základe tejto jedinečnej technológie získa lekár objektívnu a reprodukovateľnú informáciu o držaní tela, postavení chrbtice a panvy spolu s ďalšími parametrami.

Vyšetrenie touto metódou prináša pacientovi a lekárovi podrobné objektivizované informácie o stave chrbtice, panvy a asymetriách v pohybovom ústrojenstve v statickom aj dynamickom obraze.

Najdôležitejšie parametre pre lekára

 • Náklon a záklon trupuunnamed
 • Chybné držanie tela
 • Skoliotické zakrivenie
 • Kyfotické zakrivenie
 • Lordotické zakrivenie
 • Rotácia stavcov
 • Rotácia panvy
 • Uhol asymetrie paravertebrálnej zóny
 • Uhol skoliózy
 • Zošikmenie panvy
 • Predné a zadné naklopenie panvy
 • Nerovnaká dĺžka dolných končatín

Hlavné benefity pre pacienta

 • Včasná, rýchla a bezbolestná diagnostika
 • Okamžité výsledky meraní
 • Žiadne negatívne účinky na zdravie
 • Možnosť diagnostiky žien v období gravidity
 • Opakované vyšetrenia
 • Možnosť objektívneho sledovania výsledkov liečby v časovom období

unnamed (1)

Na akom princípe funguje?

Špeciálna kamera zosníma veľký počet skenov z povrchu chrbta, na ktorom sa pomocou svetelných lúčov vytvára optický rastrový obraz.
Výsledný efekt zobrazuje reliéf trupu, zachytí aj tie najmenšie asymetrie a odchýlky v geometrii chrbtice a panvy.
Digitálnym spracovaním stoviek nameraných bodov metódou počítačovej triangulácie sa vytvorí  grafický 3D obraz chrbtice zozadu, zboku a tiež v axiálnom zobrazení.

SlužbaČasCena
Komplexné vyšetrenie chrbtice a držania tela + diagnostika na FORMETRIC 4D60 minút80 EUR
Kontrolné vyšetrenie + premeranie na FORMETRIC 4D 30 minút40 EUR

 

OBJEDNAJTE-SA-MARTIN OBJEDNAJTE-SA-ZILINA