FORMETRIC 4D pre deti

Včasná diagnostika zdravotných problémov  pohybového aparátu u detí je jedným zo základných predpokladov úspechu ich liečby aplikáciou vhodnej terapie a rehabilitácie.

Podľa kritérií medzinárodnej ortopedicko-rehabilitačnej asociácie je odlíšenie chybného držania tela od začínajúcej skoliózy mimoriadne dôležité.

Zlé držanie tela a ochabnuté svalstvo ešte nie je skolióza. Skutočné zakrivenie chrbtice preto treba zachytiť čo najskôr, aby bola možnosť začať odbornú medicínsku liečbu.

Pre vekovú skupinu detí a mladistvých (6-18 rokov) v súčasnosti neexistuje iná porovnateľne rýchla a objektívna metóda umožňujúca v ambulantných podmienkach poskytnúť objektívne a reprodukovateľné vyšetrenie chrbtice a navyše bez RTG a magnetického žiarenia.

FORMETRIC 4D dokáže rýchlo, bezbolestne a bez nežiaducich účinkov diagnostikovať stav chrbtice, pohybového aparátu a zobraziť odchýlky pri držaní tela.

4Dmotion_becken-wirbelkörper_1000px

Diagnostikuje chrbticu, pohybový aparát a držanie tela v statickom postavení a v dynamike počas chôdze na pohyblivom páse detí od 6 rokov.

Čo získate?

Na základe tejto jedinečnej technológie získa lekár objektívnu a reprodukovateľnú informáciu o držaní tela, postavení chrbtice a panvy spolu s viac ako päťdesiatimi parametrami. Vyšetrenie touto metódou prináša lekárovi podrobné objektivizované  informácie o stave chrbtice, panvy a asymetriách v pohybovom aparáte v statickom aj dynamickom obraze detského pacienta. Na základe výsledkov diagnostiky dokáže odborný lekár začať čo najefektívnejšiu terapiu.

Najdôležitejšie parametre pre lekára:

 • Náklon a záklon trupu
 • Chybné držanie tela
 • Skoliotické zakrivenie
 • Kyfotické zakrivenie
 • Lordotické zakrivenie
 • Rotácia stavcov
 • Rotácia panvy
 • Uhol asymetrie paravertebrálnej zóny
 • Uhol skoliózy
 • Zošikmenie panvy
 • Predné a zadné naklopenie panvy
 • Nerovnaká dĺžka dolných končatín

Hlavné benefity pre detského pacienta:

 • Včasná, rýchla, bezbolestná diagnostika
 • Okamžité výsledky meraní
 • Žiadne vedľajšie účinky – bez RTG
 • Opakované vyšetrenia
 • Možnosť objektívneho sledovania výsledkov liečby v časovom období

4Dmotion_posture_1000px

Na akom princípe zariadenie funguje?

Špeciálna kamera zosníma veľký počet skenov z povrchu chrbta, na ktorom sa pomocou svetelných lúčov vytvára optický rastrový obraz.
Výsledný efekt zobrazuje  reliéf trupu, zachytí aj tie najmenšie asymetrie a odchýlky v geometrii chrbtice a panvy.
Digitálnym spracovaním stoviek nameraných bodov metódou počítačovej triangulácie sa vytvorí  grafický 3D obraz chrbtice zozadu, zboku a tiež v axiálnom zobrazení.

SlužbaČasCena
Komplexné vyšetrenie chrbtice a držania tela + diagnostika na FORMETRIC 4D60 minút80 EUR
Kontrolné vyšetrenie + premeranie na FORMETRIC 4D 30 minút40 EUR

OBJEDNAJTE-SA-MARTINOBJEDNAJTE-SA-ZILINA